Ürün Detayı

ZEOLİT

Ürün Kodu: 0
Kategoriler: ZEOLİT

Zeolitler doğal yapılarında alüminyum, silikon ve oksijen içeren sulu Alumino silikat mineralleridir. Doğada volkanik tüf ve tuzlu su arasındaki kimyasal reaksiyonun sonucu olarak meydana gelirler.

Zeolitin yapısında kanallar oluşturan geniş boşluklar vardır. Bu kanallar, iyonların ve moleküllerin zeolit yapısından kolayca geçebilmelerini sağlar. Bu özelliği ile zeolitler “moleküler elek” olarak bilinmektedirler.

Zeolitler, iyon değişimi, filtrasyon, koku giderimi, kimyasal elek, su yumuşatma ve gaz absorbsiyonu gibi pek çok önemli alanda kullanılabilir.

Tarımda zeolitler, gübre etkinliğini arttırarak bitki büyümesini iyileştirmede kullanılır. Zeolitler gözenekli yapılarında suyu hapsederler. Bu da bitki için su ve besin elementlerinin sürekli olarak toprakta hazır bulundurulması demektir. Suyun ve besin elementlerinin topraktan buharlaşması ya da yıkanma gibi sebeplerle kaybı önlendiği için, ihtiyaç duyulan sulama ve gübreleme miktarında azalma olur.

Klinoptilolitler yem katkısı olarak, genelde hayvanları mikotoksinlere karşı korumak, ağır metal ve radyonuklidleri uzaklaştırmak, sindirim yolu hastalıklarını önlemek, yemden yararlanmayı arttırmak ve ayrıca hayvanlarım yaşam alanlarında temizlik ve hijyen koşullarını iyileştirmek için kullanılır. Yem katkısı olarak hayvanların yemine, suyuna karıştırılabildiği gibi altlık olarak da kullanılabilir.

Tarım ve hayvancılık uygulamaları dışında zeolitler endüstriyel amaçlarla da kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe çimento katkısı, tuğla yapımında veya yapı malzemesi olarak veya antikorozif özellikleri ile boyalarda, endüstriyel atıklardan florun uzaklaştırılmasında, atıkların geri dönüşümünde, kanalizasyonların temizlenmesinde, ağır metal ve amonyum iyonlarının absorbsiyonunda ve medikal uygulamalarda kullanımı mevcuttur .

Benzer Ürünler