Ürün Detayı

PERLİT

Ürün Kodu: 0
Kategoriler: PERLİT

TARIMDA (PERLİSİOL P-14) Perlit KULLANIMI

Perlit kararlı yapısı nedeniyle, kimyasal reaksiyonlara girmeyen ve suda çözünmeyen bir maddedir. Tekstilde yıkama sektöründe ağartıcı olarak kullanılmaktadır.

- Perlit % 90`ın üzerindeki toplam gözenekliliği ve %60 dolayındaki havalanma gözenekliliği ile toprağın havalanmasını sağlar, drenajını düzenler. 
- Perlit infiltrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır. Sulamada ekonomi sağlar.
- İnorgonik olmasından dolayı yabancı ot tohumu ve hastalık taşımaz.
- Çözünebilir iyonların yok denecek kadar az olması nedeniyle tuzluluk ve alkalilik yönünden herhangi bir sorun yaratmaz.
- Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tanponluğu ile ortam pH`ını kolayca düzenler.
- Isı İletkenliği düşük olduğundan, bitkinin günlük sıcaklık değişimlerinden zarar görmesini en aza indirger.
- Topraksız tarımda; sterilizasyondan sonra yapısının bozulmaması, üst üste 6 yıl kullanım şansı getirir.
- Erken ürün almayı sağlar.
- Fide köklerinde zedelenme ve kayıpları önler.

ÇİMLENDİRME VE FİDE YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK

Perlit sıralanan bu özellikleri ile seralarda toprak düzenleyici olarak,fide harçlarında katkı maddesi olarak ve topraksız tarımda yetiştirme ortamı olarak başarı ile kullanılır.Perlit sebze ve çiçek tohumlarının çimlendirilmesi için çok elverişli bir ortamdır. Bu amaçla hazırlanan saksı veya kasalara nemlendirilmiş Perlit doldurulur. Daha sonra iyice ıslatılır. Bu ortama tohumlar alışıla gelenden biraz daha derine ekilir. Tohum ekim yerlerinde fideler kotiledon yaprakları tam açılıp yere paralel bir görünüm alıncaya kadar tutulur.

Bu dönemde tohum kendi bünyesindeki besini kullandığından dışarıdan bir besin maddesi ilavesine gerek yoktur. Fideler bu görünümünde iken şaşırtılmasına özen gösterilir. Zira bu dönemden sonra kazık olan kökte saçaklanmalar başlar. Şaşırtmada gecikme sokum sırasında kök kaybına neden olur. Sökülen fideler genellikle plastik torbalara şaşırtılır.Plastik torbalar 1:1 oranında Perlit-Torf karışımından hazırlanan bir harçla doldurulabildiği gibi, yalnızca Perlit ile de doldurulabilir.Perlit-Torf karışımının 1 m3`üne, torbalara konulmadan önce 600 gr. P2O5, 400 gr. K2O, 300 gr. N, 100 gr. Mg ilave edilir. Saf perlitli torbalardaki fidelerin ise, besin eriyiği ile sulanması koşulu vardır.

Bu uygulama genellikle sera üretimine yönelik fide yetiştirmek için önerilmektedir. Perlitin çimenlendirme ortamı olarak en büyük üstünlüğü fidelerin şaşırtma sırasında hiç zedelenmeden çıkartılması ile kök kayıbının olmamasından kaynaklanır Steril olması ve özelliğini koruması ile yıllarca kullanımı mümkündür. Çimlendirme ortamı olarak kullanılan perlitin süper iri olması gerekmektedir.

KÖKLENDİRME ORTAMI OLARAK.

Perlit gerek tek başına gerek ise diğer harç materyalleri ile karıştırılarak çiçek, sebze ve meyve çeliklerinin köklendirilmesinde başarıyla kullanılır.

- Katlamanın yapıldığı kasalar yalnızca perlit ile doldurulmuş ise öncelikle perlitin nemlendirilmesi ve sürgünlerin nemli perlite sokulmaları, sürekli olarak da perlitin nemli tutulması bu amaç için yeterlidir. 
- Köklendirme ortamı olarak Perlit , bir organik madde ile 1:1`den 9:1`e değin oranlarda karıştırabilir. 
- Ortamda toprağın da bulunması isteniyor ise 5 ölçek perlit, 1 ölçek organik materyal ve bir ölçek de sterilize edilmiş orta bünyeli toprak karışımı tavsiye edilir. 
- Katlama ortamının sürekli ve düzenli sulanması, ortamın sıcak ve nemli olması büyük önem taşır. 
- Köklendirme ortamı olarak kullanılacak perlitin iri taneli olması ile daha sağlıklı kök elde edilir. 
- Perlit ile harika bir köklendirme ortamı elde edilmesinin yanı sıra, domates ve hıyar sürgünlerin den elde edilen fideler ile üretim yapılmasıyla çok pahalı olan sebze tohumlarını almaktan bir dönem için de olsa kaçınılarak büyük karlılık sağlamak mümkündür.

YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK

Perlitin gerek topraklı gerekse topraksız kültürde pek çok yararlarını görmek mümkündür.

TOPRAKLI KÜLTÜRDE PERLİT

Topraklı kültürde Perlit toprağın gereksinimine göre toprak düzenleyici olarak veya su kayıplarını azaltıcı olarak kullanılır.İyi bir toprak düzenleyicide;yarayışlı su kapasitesi yüksek,baz değişimive ısı kapasitesi fazla, tuz miktarı ve ısı geçirgenliği düşük olma koşulları aranır. Bunların tümü perlitte bulunan özeliklerdir.

- Perlit, ağır ve yapışkan topraklara karıştırıldığında drenaj ve havalanma özelliklerinden dolayı kaymak tabakası oluşmasını,çatlama, göllenme, şişme ve büzülmeyi engeller. 
- Toprak düzenleyici olarak SERALARDA kulanılan Perlit toprağa kaba bir yapı kazandırdığı gibi toprağın su tutma gücünü ve besin maddelerinin yarayışlılığını da arttırmaktadır.

Perlit ile sera toprakları için kimyasal özelliklerinden daha önemli olan fiziksel özelliklerinin istendiği yönde değişimi mümkündür.Alttan sulama ve damla sulama yapılan seralarda yastıkların üzerine 4-5 cm. kalınlıkta iri taneli Perlit serildiğinde su kullanımı yarı yarıya azaltılabilir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yapılan bir araştırmada, sera toprağının üst kısmı 1:4 oranında iri perlit ile karıştırılmıştır. Burada yetiştirilen dometeslere 6 defa karık sulaması yapıldığı halde normal sera toprağın da kiler 21 defa sulanmıştır. Görülüyor ki Perlit su kaybı ve iş gücü olarak büyük bir tasarrufa neden olmaktadır.

TOPRAKSIZ KÜLTÜRDE PERLİT

Giderek yorulan sera topraklarında karşılaşılan sorunları gidermek için son yıllarda topraksız tarım uygulamaları başlamıştır. Pek çok dış ülkede %95`lere varan oranlarda topraksız tarım uygulamaları görülmektedir. Bu uygulamalarda perlit tek başına kullanılabildiği gibi torf, kum, ağaç, kabuğu gibi diğer harçlar ile de karıştırılabilmektedir.

- Topraksız kültürde Perlit veya perlitli harç sera toprağı üzerine serilen siyah bir plastik örtü üzerine 10-15 cm kalınlıkta yayılmakta ve fideler belli aralıklar ile bu yayılan tabaka üzerine dikilmektedir. Dikimi yapılan bitkilerin su ve besin maddesi gereksinimleri besin eriyikleri ile yapılan sulamalar ile karşılanmaktadır. 
- Diğer bir uygulama bitkileri; Perlit yada bir başka perlitli karışımla doldurulmuş 5-10 litre hacimli torbalarda yetiştirmektir.Bu yetiştirme şeklide çok kolaydır. Zira üretim; bu torbaları yine toprak üzerine yayılmış siyah plastik örtüler üzerine belli aralıklarla sıralamak ve bitkilerin besin eriyikleriyle su ve besin madde gereksinimlerini karşılamaktan ibarettir.

Topraksız kültürün üstünlüklerini şöyle sıralayabiliriz :

- Besin maddelerinin ve suyun dozu daha iyi ayarlanabilmektedir. 
- Topraklı tarımda önemli olan ekim nöbeti önemsiz hale gelir. 
- Toprak kökenli hastalık ve zararlılar ile yabancı otlardan kaynaklanan sorunlar büyük ölçüde azaltılabilir. 
- Sızma ve buharlaşma kayıpları azaltılabildiği için sudan büyük ölçüde ekonomi sağlanır. 
- Toprak devre dışı kaldığı için, seralarda büyük işgücü ve harcama gerektiren toprak işleme, yıkama, 
dezenfekte etme ve gübreleme işlemlerine gerek kalmaz. 
- Tarım alanları, toprağa gerek kalmadığı için. daha yaygınlaştırılabilir.

ÇİM SAHALARDA VE TOPRAK SAHALARDA PERLİT KULLANIMI.

Perlit bahçeler, parklar, futbol ve golf alanları ile parkurdaki çim toprakları için eşsiz bir toprak düzenleyicisidir. Dış etkiler ile veya basılma ile sıkışan topraktaki çim zayıflar, hatta yok olur.

- Perlit ile çimlerin ömrü uzadığı gibi, balçıklarıma ve göllenme sorunlarının önüne de geçilebilir. 
Perlit ile çimin yaprak alanı genişlemekte, yaprak ve kök sayısı artmaktadır. Çiğnenen topraklardaki sıkışma yarı yarıya azaltılmaktadır.
- Çiğnenen ve çiğnenmeyen çimlerde Perlit uygulaması aynıdır: 2,5 cm kalınlığındaki toprağa, 2,5 cm kalınlıkta Perlit karıştırılarak 5 cm kalınlığında karışım elde edilir. Perlit uygulamadan önce ıslatılmalıdır. Karıştırma işleminden sonra çim tohumu ekilir. Üzerine 4-5 kg/m2 yanmış çiftlik gübresi ile olanak varsa 100 gr/m2 toz kireçtaşı serilir.Eğer çiftlik gübresi yerine ticari gübre kullanılacak ise 50 gr/m2 % 26`lık amonyum nitrat, 65 gr/m2 %18`lik süper fosfat ve 15 gr/m2 potasyum sülfat karışımı, belirli aralıklar ile uygulanır. Sulama rejiminde bir değişiklik yapılmaz.
- Çim sahalarda standart veya süper iri perlit kullanılmalıdır.
Perlit homojen bir şekilde toprağa karıştırılmalı,ilk biçim öncesinde merdane çekilmeli ve kesim makas ile yapılmalıdır.
- TOPRAK SAHALARDA uygulama ise toprağa esneklik sağlaması ve yumuşak bir zemin elde edilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Toprak sahada üst zeminin altına uygulanan Perlit ile amaca ulaşılmaktadır. Saha tanziminde tüm sahanın %30`unu Perlit oluşturmaktadır.

Perlit Cevheri Genper Kalitesiyle Türkiye ve Dünya Pazarında

Perlit madeni hali hazırda doğada bulunan camsı, volkanik bir kayaç olup çeşitli sektörlerde kullanıma hazır hale gelmesi için, kırma eleme tesislerinde tasnif edilerek farklı boyutlara göre sınıflandırılmaktadır. Bu maden açısından Türkiye oldukça zengin bir ülke ve hemen her bölgesinde bulunabilir olmasına rağmen, madenin ruhsatlı sahalardan çıkarılması, işlenmesi ciddi bir yatırım gerektirmektedir. Genel olarak ham diye bilinen kırılmış elenmiş malzeme, yerel ve küresel pazarın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere ya direk olarak pazara sunulmakta ya da önceden işlenmek üzere genleştirme tesislerine tedarik edilmektedir. Bu genleştirme tesislerinde işlenen malzeme Genleştirilmiş Perlit adı altında:

filtre yardımcısı, 
kriyojenik,
inşaat,
tarım,
tekstil,
döküm,
cam ve seramik 

sanayi gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

Benzer Ürünler